نازل های رباتیک

نازل های رباتیک

نازل های رباتیک پیشرفته ترین نازل های آبنما می باشد.
با استفاده از این نازل، رقص جنون آمیز آب را می توان نظاره کرد. امروزه پیشرفته ترین آبنماهای دنیا مانند آبنمای برج خلیفه در دبی و هتل بلاژیو در لاس وگاس بااستفاده از نازل های رباتیک طراحی و اجرا شده اند.